Corporate Social Responsibility

hos Impulse A/S stilles der krav til genbrug og bæredygtighed

Samtiden – både mennesker og miljø – stiller strengere krav til, at virksomheder skal være miljømæssigt bæredygtige i deres produktion. Lige fra vugge til grav.
Med fokus på miljørigtige valg arbejder vi konstant mod en mere bæredygtig produktion, der underbygger den miljømæssig ansvarlighed hos Impulse A/S.


Miljø og bæredygtighed – vores fælles ansvar   

Vi lever i en brydningstid, hvor der bliver større og større miljømæssige og sociale udfordringer på verdensplan. De udfordringer er et globalt fælles ansvar, og derfor er det vigtigt for os at træffe de rigtige og ikke mindst vigtige beslutninger.
Især når det kommer til miljømæssig ansvarlighed, social læring, dialog og etiske standarder. Derfor tilstræber vi at arbejde i overensstemmelse med de 10 guidelines, der er skitseret i FN’s Global Compact – for vi har alle et medansvar for fortiden og et ansvar for, hvilken vej udviklingen går i denne foranderlige verden.


CSR – BSCI Amfori

Hos Impulse A/S får vi produceret langt størstedelen af vores produkter i Fjernøsten. For at blive leverandør til Impulse A/S, så kræves der som minimum et BSCI medlemskab (eller tilsvarende). Vi bygger langvarige tillidsforhold til vores leverandører, og vi besøger årligt vores leverandører, hvor vi egenhændigt laver undersøgelser, der fokuserer på CSR, kvalitet, miljø og bæredygtighed.
Impulse A/S stiller krav til vores underleverandører om, at de:
  • beskytter de internationalt erklærede menneskerettigheder.
  • støtter udryddelsen af alle former for tvangsarbejde.
  • støtter effektiv afskaffelse af børnearbejde.
  • ikke medvirker til krænkelser af menneskerettighederne.
Vi tager aktivt stilling til Corporate Social Responsibility (CSR) – ikke kun internt, men også i forhold til vores leverandører. Impulse A/S er som en naturlig følge heraf aktivt medlem af BSCI Amfori.


LEG – Legebranchen  

Impulse A/S er aktivt medlem af brancheforeningen LEG, der er en sammenslutning af mere end 40 virksomheder, der arbejder professionelt med at opretholde og udvikle en etisk og ansvarlig legetøjsbranche i Danmark.


Legetøjssikkerhed 

Legetøjssikkerheden er i højsædet hos Impulse A/S. Vores legetøj lever som et minimum op til den europæiske og danske legetøjslovgivning. Al vores legetøj testes grundigt af internationale kendte testfirmaer såsom TUV og SGS, m.fl.  
Vores legetøj testes yderligere in-house på vores kontor i Hong Kong, hvor vi har mangeårig erfaring i legetøjssikkerhed og overholdelse af de europæiske og danske sikkerhedskrav indenfor legetøj. I samarbejde med det danske kontor gennemgår og arkiverer vi alle de nødvendige dokumenter og vi udfører BOM tests, m.m.


Emballage principper  

På langt størstedelen af vores produkter anvender vi PE og PP plast i stedet for PVC. Vi begrænser brugen af emballage på produkterne, og vi minimerer emballagen så meget som muligt. På langt de fleste produkter anvender vi bortskaffelsesvejledninger (piktogrammer) for korrekt bortskaffelse af produkt og emballage.
Inden afgang til Danmark laver vi fysiske stikprøve kontroller af alle batches (Beilsteins tests af emballagen), for at sikre at emballagen overholder vores emballage principper.

Hos Impulse A/S gør vi os umage

Ovenstående tiltag, politikker og fokusområder er alt sammen med til at gøre Impulse A/S til en virksomhed, der fokuserer på etik, miljømæssig ansvarlighed, dialog og social læring.
Vi gør os umage, og vi ved, vi alle sammen kan gøre lidt ekstra. Derfor kommer der aldrig et endegyldigt facit på vores indsats – den er altid i udvikling til det bedre.

Corporate Social Responsibility

hos Impulse A/S stilles der krav til genbrug og bæredygtighed

Samtiden – både mennesker og miljø – stiller strengere krav til, at virksomheder skal være miljømæssigt bæredygtige i deres produktion. Lige fra vugge til grav.
Med fokus på miljørigtige valg arbejder vi konstant mod en mere bæredygtig produktion, der underbygger den miljømæssig ansvarlighed hos Impulse A/S.


Miljø og bæredygtighed – vores fælles ansvar   

Vi lever i en brydningstid, hvor der bliver større og større miljømæssige og sociale udfordringer på verdensplan. De udfordringer er et globalt fælles ansvar, og derfor er det vigtigt for os at træffe de rigtige og ikke mindst vigtige beslutninger.
Især når det kommer til miljømæssig ansvarlighed, social læring, dialog og etiske standarder. Derfor tilstræber vi at arbejde i overensstemmelse med de 10 guidelines, der er skitseret i FN’s Global Compact – for vi har alle et medansvar for fortiden og et ansvar for, hvilken vej udviklingen går i denne foranderlige verden.


CSR – BSCI Amfori

Hos Impulse A/S får vi produceret langt størstedelen af vores produkter i Fjernøsten. For at blive leverandør til Impulse A/S, så kræves der som minimum et BSCI medlemskab (eller tilsvarende). Vi bygger langvarige tillidsforhold til vores leverandører, og vi besøger årligt vores leverandører, hvor vi egenhændigt laver undersøgelser, der fokuserer på CSR, kvalitet, miljø og bæredygtighed.
Impulse A/S stiller krav til vores underleverandører om, at de:
  • beskytter de internationalt erklærede menneskerettigheder.
  • støtter udryddelsen af alle former for tvangsarbejde.
  • støtter effektiv afskaffelse af børnearbejde.
  • ikke medvirker til krænkelser af menneskerettighederne.
Vi tager aktivt stilling til Corporate Social Responsibility (CSR) – ikke kun internt, men også i forhold til vores leverandører. Impulse A/S er som en naturlig følge heraf aktivt medlem af BSCI Amfori.


LEG – Legebranchen  

Impulse A/S er aktivt medlem af brancheforeningen LEG, der er en sammenslutning af mere end 40 virksomheder, der arbejder professionelt med at opretholde og udvikle en etisk og ansvarlig legetøjsbranche i Danmark.


Legetøjssikkerhed 

Legetøjssikkerheden er i højsædet hos Impulse A/S. Vores legetøj lever som et minimum op til den europæiske og danske legetøjslovgivning. Al vores legetøj testes grundigt af internationale kendte testfirmaer såsom TUV og SGS, m.fl.  
Vores legetøj testes yderligere in-house på vores kontor i Hong Kong, hvor vi har mangeårig erfaring i legetøjssikkerhed og overholdelse af de europæiske og danske sikkerhedskrav indenfor legetøj. I samarbejde med det danske kontor gennemgår og arkiverer vi alle de nødvendige dokumenter og vi udfører BOM tests, m.m.


Emballage principper  

På langt størstedelen af vores produkter anvender vi PE og PP plast i stedet for PVC. Vi begrænser brugen af emballage på produkterne, og vi minimerer emballagen så meget som muligt. På langt de fleste produkter anvender vi bortskaffelsesvejledninger (piktogrammer) for korrekt bortskaffelse af produkt og emballage.
Inden afgang til Danmark laver vi fysiske stikprøve kontroller af alle batches (Beilsteins tests af emballagen), for at sikre at emballagen overholder vores emballage principper.

Hos Impulse A/S gør vi os umage

Ovenstående tiltag, politikker og fokusområder er alt sammen med til at gøre Impulse A/S til en virksomhed, der fokuserer på etik, miljømæssig ansvarlighed, dialog og social læring.
Vi gør os umage, og vi ved, vi alle sammen kan gøre lidt ekstra. Derfor kommer der aldrig et endegyldigt facit på vores indsats – den er altid i udvikling til det bedre.