√ėverst p√• siden

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

N√¶rv√¶rende er g√¶ldende for alle tilbud, aftaler, salg og leverancer fra Impulse A/S, Vesteraa 14, 2. sal, 9000 Aalborg, (i det f√łlgende kaldet Impulse), medmindre anden skriftlig aftale foreligger.
 
TILBUD OG PRISER
Tilbud er gældende i 20 dage fra afgivelsesdatoen. Priserne er angivet i danske kroner og er ekskl. moms, afgifter,
fragt, håndtering og eventuel prismærkning. Priserne er endvidere ab lager (EXW) (som defineret i Incoterms 2010).
Impulse forbeholder sig ret til indtil levering har fundet sted uden varsel at regulere priserne forholdsmæssigt, såfremt der
sker en stigning i omkostninger forbundet med fragt, forsikring, afgifter, valutakurser eller lignende, som Impulse er uden
indflydelse på.
 
LEVERING
Levering sker ab lager (som defineret i Incoterms 2000). Lagervarer leveres straks. Impulse tilstr√¶ber at levere √łvrige varer senest 14 dage efter aftaleindg√•else, men l√¶ngere leveringstid kan forekomme.
 
MANGLER
K√łber er berettiget til at g√łre mangler ved de leverede varer, g√¶ldende i¬†14 dage¬†fra leveringen. Efter udl√łbet af 14-dages fristen kan k√łber ikke g√łre mangelskrav g√¶ldende mod Impulse. Uanset fristen for reklamation skal k√łberen dog v√¶re opm√¶rksom p√•, at s√•fremt han vil p√•ber√•be sig en mangel ved salgsgenstanden, skal han give¬†Impulse meddelelse herom straks og ellers uden ugrundet ophold efter, at manglen er opdaget eller burde v√¶re opdaget. Undlader k√łber dette, kan han ikke senere g√łre manglen g√¶ldende over for Impulse. S√•fremt k√łber dokumenterer mangler ved de leverede varer, tilstr√¶ber Impulse at foretage enten afhj√¶lpning eller omlevering indenfor 14 dage fra modtagelsen af k√łbers reklamation. Impulse alene v√¶lger hvorvidt der skal ske afhj√¶lpning eller omlevering. S√•fremt 14 dages-fristen overholdes har k√łber ikke ret til hverken at h√¶ve aftalen eller kr√¶ve erstatning eller anden √łkonomisk kompensation. K√łber afholder fragtomkostninger i forbindelse med reklamation.
 
BETALING
Betaling skal ske netto kontant, medmindre andet skriftligt er aftalt. Ved for sen betaling p√•l√łber 2 % rente pr. m√•ned fra forfaldsdatoen indtil betaling sker. K√łber kan ikke modregne eller i √łvrigt tilbageholde nogen del af k√łbesummen, medmindre modregning p√• forh√•nd skriftligt er anerkendt af Impulse.
 
EJENDOMSFORBEHOLD
Ejendomsretten til det solgte forbliver Impulses, indtil fuldst√¶ndig betaling, herunder af p√•l√łbne renter og omkostninger, har fundet sted. Indtil da er k√łber uberettiget til at s√¶lge, pants√¶tte, udleje, udl√•ne, bortgive, deponere eller p√• anden m√•de disponere over varerne. Ej heller kan tredjemand r√•de over, tage i besiddelse eller p√• anden m√•de disponere over varerne.
 
DISPLAYS
K√łber garanterer, at udl√•nte displays til enhver tid kun indeholder produkter leveret af Impulse. Endvidere forpligter
k√łber sig til at placere displayet synligt og lettilg√¶ngeligt for k√łbers kunder, at returnere displayet p√• skriftlig opfordring fra Impulse, og at erstatte Impulse ethvert tab som f√łlge af beskadigelse af display, manglende returnering heraf eller lignende. K√łber afholder omkostninger i forbindelse med fragt af display.

‚ÄčRETURNERING/OMBYTNING
K√łber er ikke berettiget til at returnere eller ombytte varer, med mindre dette p√• forh√•nd er skriftligt accepteret af Impulse, hvorp√• k√łber modtager en returseddel, der skal udfyldes med varenummer, produktbeskrivelse og EAN kode og medsendes ved returnering/ombytning. I s√• fald er det en betingelse for returnerings-/ombytningsret, at k√łber har overholdt ovenn√¶vnte betalingsbetingelser, og at varen returneres i samme stand og m√¶ngde som ved levering, herunder at varens emballage er ubrudt. Ved returnering af varer p√•sat prism√¶rker eller lignende, bortset fra prism√¶rker p√•sat af Impulse, beregnes et rimeligt gebyr. Ligeledes beregnes et rimeligt gebyr ved mangelfuld udfyldning af returseddel ved returnering. K√łber afholder eventuelle fragtomkostninger i forbindelse med returnering/ombytning. Omkostninger til fragt, h√•ndtering og prism√¶rkning krediteres ikke ved returnering/ombytning.

‚ÄčLager- og returneringsadresse er:
Impulse A/S (Vipper√łd)
Skimmedevej 10
4390 Vipper√łd

‚ÄčANSVAR
Impulse påtager sig et ansvar for leverede produkter i overens-stemmelse med dansk rets almindelige regler,
dog således at Impulses erstatningspligt aldrig, uanset om en fejl eller mangel er forvoldt ved grov uagtsomhed, kan
overskride kr. 10.000,00. Endvidere kan der ikke g√łres krav g√¶ldende mod Impulse, hverken direkte eller indirekte, i
anledning af immaterielle rettigheder eller tvister herom eller solgte produkters bestanddele, indhold eller sammens√¶tning. Endelig kan der ikke g√łres krav g√¶ldende mod Impulse for f√łlge-skader og indirekte tab s√•som tabt arbejdsfortjeneste, driftstab, avancetab, m.v

‚ÄčFORCE MAJEURE
Impulse er ikke ansvarlig for manglende opfyldelse, som skyldes forhold, Impulse ikke er herre over, herunder krig, borgerlige uroligheder, naturkatastrofer, strejker og lockout, svigtende forsyninger, ildebrand, beskadigelse af og √¶ndringer i Impulses eller dennes leverand√łrers produktionsapparat, svigtende transportmuligheder, import-/eksportforbud eller enhver anden begivenhed, som hindrer eller begr√¶nser Impulses muligheder for at levere. Impulse har i s√• fald valget mellem at h√¶ve handelen eller en del af denne, eller at levere den aftalte vare, s√• snart hindringen for normal levering er bortfaldet.

‚ÄčFORBEHOLD
Der tages forbehold for fejl i og √¶ndringer af kataloger, prislister og tilbud m.v. Impulse forbeholder sig ret til at foretage √¶ndringer i bestilte produkter, i dele heraf og i produktspecifikationer, i det omfang dette kan ske uden v√¶sentlig ulempe for k√łber.

‚ÄčOVERDRAGELSE
Impulse er berettiget til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser i henhold til aftalen til tredjemand.

‚ÄčLOVVALG
Enhver tvist mellem Impulse og k√łber skal afg√łres i henhold til dansk ret med retten i Aalborg som v√¶rneting.

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

N√¶rv√¶rende er g√¶ldende for alle tilbud, aftaler, salg og leverancer fra Impulse A/S, Vesteraa 14, 2. sal, 9000 Aalborg, (i det f√łlgende kaldet Impulse), medmindre anden skriftlig aftale foreligger.
 
TILBUD OG PRISER
Tilbud er gældende i 20 dage fra afgivelsesdatoen. Priserne er angivet i danske kroner og er ekskl. moms, afgifter,
fragt, håndtering og eventuel prismærkning. Priserne er endvidere ab lager (EXW) (som defineret i Incoterms 2010).
Impulse forbeholder sig ret til indtil levering har fundet sted uden varsel at regulere priserne forholdsmæssigt, såfremt der
sker en stigning i omkostninger forbundet med fragt, forsikring, afgifter, valutakurser eller lignende, som Impulse er uden
indflydelse på.
 
LEVERING
Levering sker ab lager (som defineret i Incoterms 2000). Lagervarer leveres straks. Impulse tilstr√¶ber at levere √łvrige varer senest 14 dage efter aftaleindg√•else, men l√¶ngere leveringstid kan forekomme.
 
MANGLER
K√łber er berettiget til at g√łre mangler ved de leverede varer, g√¶ldende i¬†14 dage¬†fra leveringen. Efter udl√łbet af 14-dages fristen kan k√łber ikke g√łre mangelskrav g√¶ldende mod Impulse. Uanset fristen for reklamation skal k√łberen dog v√¶re opm√¶rksom p√•, at s√•fremt han vil p√•ber√•be sig en mangel ved salgsgenstanden, skal han give¬†Impulse meddelelse herom straks og ellers uden ugrundet ophold efter, at manglen er opdaget eller burde v√¶re opdaget. Undlader k√łber dette, kan han ikke senere g√łre manglen g√¶ldende over for Impulse. S√•fremt k√łber dokumenterer mangler ved de leverede varer, tilstr√¶ber Impulse at foretage enten afhj√¶lpning eller omlevering indenfor 14 dage fra modtagelsen af k√łbers reklamation. Impulse alene v√¶lger hvorvidt der skal ske afhj√¶lpning eller omlevering. S√•fremt 14 dages-fristen overholdes har k√łber ikke ret til hverken at h√¶ve aftalen eller kr√¶ve erstatning eller anden √łkonomisk kompensation. K√łber afholder fragtomkostninger i forbindelse med reklamation.
 
BETALING
Betaling skal ske netto kontant, medmindre andet skriftligt er aftalt. Ved for sen betaling p√•l√łber 2 % rente pr. m√•ned fra forfaldsdatoen indtil betaling sker. K√łber kan ikke modregne eller i √łvrigt tilbageholde nogen del af k√łbesummen, medmindre modregning p√• forh√•nd skriftligt er anerkendt af Impulse.
 
EJENDOMSFORBEHOLD
Ejendomsretten til det solgte forbliver Impulses, indtil fuldst√¶ndig betaling, herunder af p√•l√łbne renter og omkostninger, har fundet sted. Indtil da er k√łber uberettiget til at s√¶lge, pants√¶tte, udleje, udl√•ne, bortgive, deponere eller p√• anden m√•de disponere over varerne. Ej heller kan tredjemand r√•de over, tage i besiddelse eller p√• anden m√•de disponere over varerne.
 
DISPLAYS
K√łber garanterer, at udl√•nte displays til enhver tid kun indeholder produkter leveret af Impulse. Endvidere forpligter
k√łber sig til at placere displayet synligt og lettilg√¶ngeligt for k√łbers kunder, at returnere displayet p√• skriftlig opfordring fra Impulse, og at erstatte Impulse ethvert tab som f√łlge af beskadigelse af display, manglende returnering heraf eller lignende. K√łber afholder omkostninger i forbindelse med fragt af display.

‚ÄčRETURNERING/OMBYTNING
K√łber er ikke berettiget til at returnere eller ombytte varer, med mindre dette p√• forh√•nd er skriftligt accepteret af Impulse, hvorp√• k√łber modtager en returseddel, der skal udfyldes med varenummer, produktbeskrivelse og EAN kode og medsendes ved returnering/ombytning. I s√• fald er det en betingelse for returnerings-/ombytningsret, at k√łber har overholdt ovenn√¶vnte betalingsbetingelser, og at varen returneres i samme stand og m√¶ngde som ved levering, herunder at varens emballage er ubrudt. Ved returnering af varer p√•sat prism√¶rker eller lignende, bortset fra prism√¶rker p√•sat af Impulse, beregnes et rimeligt gebyr. Ligeledes beregnes et rimeligt gebyr ved mangelfuld udfyldning af returseddel ved returnering. K√łber afholder eventuelle fragtomkostninger i forbindelse med returnering/ombytning. Omkostninger til fragt, h√•ndtering og prism√¶rkning krediteres ikke ved returnering/ombytning.

‚ÄčLager- og returneringsadresse er:
Impulse A/S (Vipper√łd)
Skimmedevej 10
4390 Vipper√łd

‚ÄčANSVAR
Impulse påtager sig et ansvar for leverede produkter i overens-stemmelse med dansk rets almindelige regler,
dog således at Impulses erstatningspligt aldrig, uanset om en fejl eller mangel er forvoldt ved grov uagtsomhed, kan
overskride kr. 10.000,00. Endvidere kan der ikke g√łres krav g√¶ldende mod Impulse, hverken direkte eller indirekte, i
anledning af immaterielle rettigheder eller tvister herom eller solgte produkters bestanddele, indhold eller sammens√¶tning. Endelig kan der ikke g√łres krav g√¶ldende mod Impulse for f√łlge-skader og indirekte tab s√•som tabt arbejdsfortjeneste, driftstab, avancetab, m.v

‚ÄčFORCE MAJEURE
Impulse er ikke ansvarlig for manglende opfyldelse, som skyldes forhold, Impulse ikke er herre over, herunder krig, borgerlige uroligheder, naturkatastrofer, strejker og lockout, svigtende forsyninger, ildebrand, beskadigelse af og √¶ndringer i Impulses eller dennes leverand√łrers produktionsapparat, svigtende transportmuligheder, import-/eksportforbud eller enhver anden begivenhed, som hindrer eller begr√¶nser Impulses muligheder for at levere. Impulse har i s√• fald valget mellem at h√¶ve handelen eller en del af denne, eller at levere den aftalte vare, s√• snart hindringen for normal levering er bortfaldet.

‚ÄčFORBEHOLD
Der tages forbehold for fejl i og √¶ndringer af kataloger, prislister og tilbud m.v. Impulse forbeholder sig ret til at foretage √¶ndringer i bestilte produkter, i dele heraf og i produktspecifikationer, i det omfang dette kan ske uden v√¶sentlig ulempe for k√łber.

‚ÄčOVERDRAGELSE
Impulse er berettiget til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser i henhold til aftalen til tredjemand.

‚ÄčLOVVALG
Enhver tvist mellem Impulse og k√łber skal afg√łres i henhold til dansk ret med retten i Aalborg som v√¶rneting.